EU Projects

1. Innovation voucher for SMEs

Project implementation period:
01.04.2021 – 31.03.2022

Firma MAD Adam Zdanowicz zrealizowała projekt nr POIR.02.03.02-20-0036/20 pt. „AchoBike – Rower dla osób niskorosłych” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Osi priorytetowej 2 – Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.
Celem projektu było przeprowadzenie badań w celu wdrożenia innowacji produktowej poprzez opracowanie prototypu roweru dostosowanego do potrzeb osób niskorosłych.
Projekt ten jest naszym autorskim pomysłem, a jego realizacja była możliwa dzięki współpracy w przeprowadzeniu niezbędnych badań i analiz przez jednostkę badawczą – Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej.

Wartość projektu: 480 930,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 332 350,00 PLN.

2. Internationalization of SMEs

Project implementation period:
01.11.2021 – 30.09.2022

Firma MAD Adam Zdanowicz realizuje projekt nr POPW.01.02.00-IP.01-00-001/21 pt. „Internacjonalizacja firmy MAD Adam Zdanowicz na rynku holenderskim” dofinansowany w ramach
Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020
Cel Projektu: Celem projektu jest przygotowanie firmy MAD Adam Zdanowicz do wprowadzenia rowerów customowych na rynek holenderski, a w wyniku tego dywersyfikacja rynków zbytu i wzrost sprzedaży. Sprzedaż zagraniczna jest jednym z elementów strategii rozwoju firmy, dotychczas jednak nie prowadzone były działania w tak szerokim zakresie nakierowane na jeden rynek. Wdrożenie działań wynikających z nowego modelu biznesowego zwiększy znacznie szanse firmy na sukces na nowym rynku zagranicznym.

Wartość projektu: 219 499,70 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 152 481,50 PLN.

3. Intellectual property in your company

Project implementation period:
15.04.2022 – 19.07.2022

Firma MAD Adam Zdanowicz  wzięła udział w projekcie Urzędu Patentowego RP, dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. "Intellectual property in your company" Projekt nr POIR.02.06.00-00-0001/19-00
 
Celem projektu jest kształtowanie praktycznych umiejętności przedsiębiorców w zakresie wykorzystania ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej oraz możliwości czerpania korzyści z tej ochrony.
Efektem projektu jest uzyskanie praktycznej wiedzy, jak chronić własność intelektualną firmy oraz jak czerpać korzyści z ochrony własności intelektualnej w celu zwiększenia konkurencyjności swojej firmy.
 
Koszt usługi objętej grantem brutto: 1 200,00 PLN
Całkowita kwota grantu otrzymanego z UE: 926,83 PLN

4. A program for the evaluation of enterprises

in the field of management,
environmental and social impact according to the concept of
sustainable development.

Usługa przeprowadzona przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego na rzecz firmy MAD Adam Zdanowicz w ramach projektu Enterprise
Europe Network współfinansowanego z programu Single Market Programme (SMP COSME).

Project implementation period:
03.10.2022

5. Innovation Health Check

Benchmarking procesu innowacji AWKA2

Audyt innowacyjności został przeprowadzony, aby sprawdzić jaki jest poziom innowacyjności firmy i dostarczyć informacji zwrotnej na ten temat. Audyt zbadał, co w firmie robi się dobrze, a gdzie potrzebne są poprawki. Zbadana została zależność pomiędzy praktykami firmy, a osiąganymi wynikami.

Project implementation period:
28.11.2022