Firma MAD Adam Zdanowicz zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usługi doradczej polegającej na opracowaniu nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy MAD Adam Zdanowicz (dokumentacja aplikacyjna do Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020). W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z poniższym zapytaniem ofertowym oraz złożenie oferty (na formularzu ujętym w pliku) w terminie do dnia 14 kwietnia 2021 r. do godziny 10.00.

Zapytanie Ofertowe

Załącznik 1

Załącznik 2 

Załącznik 3