Firma MAD Adam Zdanowicz realizuje projekt nr POIR.02.03.02-20-0036/20 pt. „AchoBike –Rower dla osób niskorosłych”  dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

 

Celem projektu jest przeprowadzenie badań w celu wdrożenia innowacji produktowej poprzez opracowanie prototypu roweru dostosowanego do potrzeb osób niskorosłych.

 

Projekt ten jest naszym autorskim pomysłem, a jego realizacja będzie możliwa dzięki współpracy w przeprowadzeniu niezbędnych badań i analiz przez jednostkę badawczą.

Jest to projekt, który spowoduje rozwój naszej firmy, zwiększenie poziomu zastosowanej innowacyjności. Włączenie modelu skierowanego do niszowej grupy odbiorców - wpłynie bezpośrednio na wzmocnienie potencjału i konkurencyjności naszej firmy na rynkach regionalnym i krajowym i globalnym. Celem przeprowadzonych badań będzie sporządzenie prototypu i dokumentacji roweru dla osób niskorosłych.

 

W rezultacie oczekiwany jest wzrost potencjału i wydajności produkcji, wzrost sprzedaży, przekładający się na zwiększenie zysków firmy oraz dalsze umacnianie pozycji marki w świecie rowerów customowych.

 

Wartość projektu: 480 930,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 332 350,00 PLN.